Если Вы журналист и сталкиваетесь с правонарушениями в отношении Вас со стороны властей и иных лиц, обращайтесь к нам! Мы Вам поможем!

Биз кантип жаңылык даярдайбыз

(Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын (ЖМК) кесипкөйлүгү боюнча баяндама)

«Медиа Полиси Институту» Коомдук фондунун бул китепчеси Кыргызстандын бир катар телеканалдарынын жана маалымат агенттиктеринин 2010-жылдын май-июнь айлары боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары жана тыянактары тууралу кызыкдар тараптарга маалымат берүүгө багытталган.

Мониторинг АКШ Элчилигинин Демократиялык комиссиясынын колдоосу алдында жүргүзүлдү. Басылмада айтылган ой-пикирлер, тыянактар жана сунуштар сөзсүз эле АКШ Элчилигинин Демократиялык комиссиясынын көз карашын чагылдырбайт.

Китепченин материалы автордук укук менен корголгон. Бул эмгекти үзүндү же толук бойдон кайра жарыялоо жана/же аны кандай гана түрдө же каражат менен болбосун алдын ала уруксат албай туруп башкаларга берүү КРдин аракеттеги мыйзамдарын бузуу болуп саналат.